v
شماره های تماس: 09191800380 -02128422311 فکس: 02189786006 ایمیل :Info@azmagram.co

تعداد نتایج:1225
تعداد صفحات:62
جسنجو در:

مواد شیمیایی

Sigma aldrich

 • دی اتیل 2 فنیل اتیل فسفنات کد 541788 سیگما آلدریچ

  Diethyl 2-phenylethyl phosphonate


  541788

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541788-10G 10G تومان • کوپر بیس (هپتا فلوئور 2و2 دی متیل 3و5 اکتان دیونات) کد 541761 سیگما آلدریچ

  Copper bis(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionate)


  541761

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541761-1G 1G تومان
  541761-5G 5G تومان
  تومان • 3و4 دی کلرو یدو بنزن کد 541753 سیگما آلدریچ

  3,4-Dichloroiodobenzene


  541753

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541753-25G 25G تومان
  541753-250G 250G تومان • تری o استیل بتا دی آرابیدوسیل بروماید کد 541745 سیگما آلدریچ

  Tri-O-acetyl-β-D-arabinosylbromide


  541745

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541745-1G 1G تومان • 2و2 بیس 3 آمینو 4 هیدروکسی فنیل هگزافلوئورو پروپان کد 541710 سیگما آلدریچ

  2,2-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane


  541710

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541710-5G 5G تومان • 4 (ترت بوتیل دی متیل سیلیوکسی) 1 بوتین کد 541672 سیگما آلدریچ

  4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-butyne


  541672

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541672-5ML 5ML تومان
  541672-25ML 25ML تومان • 2و4 دی آمینو 6 ایروکسی متیل پتریدین هیدروکلراید کد 541575 سیگما آلدریچ

  2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine hydrochloride


  541575

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541575-25G 25G تومان • 5 کلرو 2 ایزوپروپوکسی فنیل برونیک اسید کد 542555 سیگما آلدریچ

  5-Chloro-2-isopropoxyphenylboronic acid


  542555

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  542555-1G 1G تومان • 5 کلرو 2 اتوکسی فنیل برونیک اسید کد 542547 سیگما آلدریچ

  5-Chloro-2-ethoxyphenylboronic acid


  542547

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  542547-5G 5G تومان • متیل 5 کلرومتیل 2 فوروات کد 541567 سیگما آلدریچ

  Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoate


  541567

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541567-1G 1G تومان
  541567-5G 5G تومان • 3 متیل بنزوفوران 2 کربنیل کلراید کد 541540 سیگما آلدریچ

  3-Methylbenzofuran-2-carbonyl chloride


  541540

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541540-1G 1G تومان
  541540-5G 5G تومان • 4 فلوئورو 1و3 دی آمینو بنزن کد 541532 سیگما آلدریچ

  4-Fluoro-1,3-diaminobenzene


  541532

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541532-25G 25G تومان • 5و5 دی متیل 1و3و2 دی اکسافسفرینان کد 541524 سیگما آلدریچ

  5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinan-2-one


  541524

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541524-5G 5G تومان • 2 کلرو 5و5 دی متیل 1و3و2 دی اوکسی فسفرینان کد 541516 سیگما آلدریچ

  2-Chloro-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane


  541516

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541516-25G 25G تومان • پلی 1 وینیل نفتالن کد 541451 سیگما آلدریچ

  Poly(1-vinylnaphthalene)


  541451

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541451-1G 1G تومان • پلی 2 متوکسی 5 (2 اتیل هگزیل اوکسی) 1و4 فنیلن وینیلن کد 541443 سیگما آلدریچ

  MEH-PPV, Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene]


  541443

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541443-250MG 250MG تومان
  541443-1G 1G تومان • پلی 2 متوکسی 5 (2 اتیل هگزیل اوکسی) 1و4 فنیلن وینیلن کد 541435 سیگما آلدریچ

  MEH-PPV, Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene]


  541435

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541435-1G 1G تومان • 10 برومو دکانوئیک اسید کد 541397 سیگما آلدریچ

  10-Bromodecanoic acid


  541397

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541397-5G 5G تومان
  541397-25G 25G تومان • 2و2 دی متیل 1و3 دی اوکسالان کد 541389 سیگما آلدریچ

  2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-one


  541389

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541389-5G 5G تومان • نافیون پرفلورین ممبران کد 541346 سیگما آلدریچ

  Nafion® perfluorinated membrane


  541346

  نمایش قیمت

  شماره کاتالوگ واحد کالا قیمت واحد سفارش
  541346-1EA 1EA تومان